LOGITEX, s.r.o. je výhradný dovozca pozorovacích ďalekohľadov, hvezdárskych teleskopov, mikroskopov a lúp značky Bresser, Explore Scientific, Meade Instruments a Coronado pre Slovensko.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na týchto webových stránkach sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.

Prevádzkovateľ stránok nepožaduje žiadne vaše osobné údaje, pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej z ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na týchto stránkach sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne len pre potreby prevádzkovateľa. Zároveň vyhlasujeme, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.

Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

Prevádzkovateľ  vás na vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí z ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.

© 2014 LOGITEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov | Právne informácie | Stránky generované publikačným systémom ac.web .