LOGITEX, s.r.o. je výhradný dovozca pozorovacích ďalekohľadov, hvezdárskych teleskopov, mikroskopov a lúp značky Bresser, Explore Scientific, Meade Instruments a Coronado pre Slovensko.

Právne informácie

Všetky údaje a materiály publikované na www.meade-bresser.sk, www.dalekohlady.eu a ďalších našich partnerských stránkach majú komerčný, informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu a/alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa, spoločnosti LOGITEX, s.r.o. Bez písomného súhlasu je použitie údajov z www.meade-bresser.sk a ďalších našich partnerských stránok ZAKÁZANÉ! Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sú platné odo dňa ich publikovania na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné prebraté a publikované nepresnosti alebo chyby v textoch. Informovať o chybe nás môžete emailom na info@meade-bresser.sk, postaráme sa o rýchlu nápravu.


 

Autorom softvérového riešenia je firma ACOMPUTER, s.r.o., ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AC.WEB a ďalšie špecifické doplňujúce moduly nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením. V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva, prosíme, kontaktujte nás e-mailom na: copyright@acomputer.sk.

© 2014 LOGITEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov | Právne informácie | Stránky generované publikačným systémom ac.web .